Produkty

Bariery betonoweBariera betonowa malowana w pasy żółto-czarne.

Podstawowym celem barier ochronnych jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bariery betonowe stosuje się w miejscach, w których przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego poważnie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. Bariery ochronne są stosowane na wiaduktach i nasypach, gdzie blisko drogi znajdują się obiekty i przeszkody stałe (słupy, budynki itp.), kolizja, z którymi może być szczególnie niebezpieczna.

                Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i zamontowana drogowa bariera ochronna powinna:

- uniemożliwiać przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przez pas rozdziału na jezdnię poprzeczną dla przeciwnego kierunku ruchu,

- wyprowadzić pojazd na tor ruchu, równoległy lub bliski równoległemu do bariery, przy możliwie najmniejszym zagrożeniu dla innych pojazdów. Nie może tu w szczególności następować odbicie lub sprężyste odrzucenie pojazdu,

- powodować podczas kolizji możliwie niewielkie uszkodzenia pojazdu, w miarę możliwości ograniczające się tylko do elementów nadwozia, nieutrudniające w sposób poważny możliwości panowania nad kierunkiem i torem jego ruchu,

- w sposób możliwie wyraźny i czytelny określać zewnętrzną krawędź jezdni lub drogi,

Bariery drogowe, bariery energochłonne, Bariery mostowe, autostradowe,  

Organizujemy transport, rozładunek, rozstawienie.

Z uwagi na gabaryty koszty transportu ustalane indywidualnie.

Bariery betonowe
  • GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚĆI
  • PROFESJONALNE WYKONANIE
  • TERMINOWE DOSTAWY
  • WSZYSTKO TO W HENKAR!