Produkty

Bariery drogowePodstawowym celem naszych barier ochronnych jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wózków widłowych w halach i magazynach. Bariery ochronne drogowe stosuje się w miejscach, w których przejechanie pojazdu poza wyznaczony obszar zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub infrastruktury.

Prawidłowo dobrana i zamontowana drogowa bariera ochronna powinna:

- uniemożliwiać przejechanie pojazdu poza wyznaczony dla nich obszar

- powodować podczas kolizji możliwie niewielkie uszkodzenia pojazdu, w miarę możliwości ograniczające się tylko do elementów nadwozia, nieutrudniające w sposób poważny możliwości panowania nad kierunkiem i torem jego ruchu,

Bariery drogowe, bariery energochłonne, bariery mostowe, autostradowe, SP-05,

Bariery drogowe
  • GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚĆI
  • PROFESJONALNE WYKONANIE
  • TERMINOWE DOSTAWY
  • WSZYSTKO TO W HENKAR!